Laganje je štetno u bilo kom odnosu, ali je posebno štetno u romantičnim odnosima. Uhvatiti partnera u laži može vas navesti da se osećate izdanim! Svaka zdrava veza ima čvrstu osnovu poverenja, a kada se prekine, može biti teško da je obnovi.Pročitaj više

Želiš da je mrziš što te je izdala, želiš da je voliš jer je možda nesvesno to uradila, želiš da joj daš šansu jer je tvoja ljubav bila stvarna, želiš da je ostaviš jer ne možeš da pređeš preko toga ili želiš da preko tre prevare pređeš prećutno jer se…Pročitaj više