Kad je nastao srpski dinar?

Podeli

Valuta nosi sa sobom ne samo ekonomske vrednosti već i istorijsko nasleđe i kulturni pečat jednog naroda. Dinar predstavlja jedan od ključnih simbola Srbije. Ova valuta, čiji koreni sežu duboko u prošlost, svedok je burnih promena i istorijskih prekretnica koje su obeležile istoriju Srbije kroz vekove.

kako je nastao srpski dinar
Foto: Privatna arhiva

Početak dinara

Iako je formalno postao deo srpske valutne priče 1873. godine, značaj koji dinar ima i njegova upotreba sežu u mnogo dublju prošlost, sve do vremena srednjovekovnih srpskih vladara.

Još u XIII veku, u eri kada je srpski kralj Stefan Radoslav naredio kovanje srebrnog i bakarnog novca, naziv „dinar“ nosio je sa sobom ne samo ekonomske, već i kulturne konotacije.

Ovaj izraz, proizišao iz latinskog „denarius“, koji je označavao prvi srebrni novac kovan u Drevnom Rimu, oslikava duboko utkanu nit koja povezuje istorijske slojeve i priče različitih epoha. Dinastije su se smenjivale, politički okviri su se preoblikovali, ali dinar je ostao prisutan kao svedok vekovne priče o novcu, trgovini i identitetu Srbije.

Dinar kao zvanična valuta…

Nakon što je zvanično postao valuta 12. decembra 1873. godine, dinar je započeo svoj put u svakodnevnom životu građana. Međutim, trebalo bi napomenuti i to da su prve kovanice stigle tek dve godine kasnije. Naime, 1875. godini, dinar je dobio svoje materijalno prisustvo u vidu srebrnih novčića, a ti dragoceni metalni komadići nosili su lik kneza Milana Obrenovića.

Ti novčići su se pojavili u različitim apoenima – 50 para, jedan i dva dinara – i postali su prepoznatljiv deo svakodnevnog trgovanja.

Kao ključna figura u istoriji dinara, Milan Obrenović je postavio temelje za novčani sistem potpisujući Zakon o kovanju srpske srebrne monete. Ovaj korak nije bio samo administrativni čin, već je bio svojevrstan most između prošlosti i budućnosti, spajajući srpsku monetarnu tradiciju sa međunarodnom standardizacijom.

Dakle, dinar nije samo novčana jedinica, već i svedok dinamične interakcije između domaće monetarne tradicije i internacionalnih standarda, koja je definisala njegovu početnu fazu kao zvanične valute.

Od kovanica do papirnog dinara

Kroz bogatu istoriju, dinar je bio podložan promenama koje su obuhvatale njegovu vrednost, fizički izgled i čak materijal od kojeg je bio sačinjen. Ove promene su bile ogledalo vremena ne samo u pogledu ekonomskih prilika, već su i svedočile o evoluciji društva i tehnologije tokom vekova.

Prolazeći kroz različite faze, dinar je doživeo značajne preobražaje u svojoj formi. Prva papirna novčanica, kao simbol modernizacije, pojavila se 1876. godine tokom Srpsko-turskog rata. Iako nije bila praktično u upotrebi, ova novčanica je označila prelazak sa tradicionalnog metalnog novca na papir kao alternativni nosilac vrednosti.

Praktična primena papirnog novca usledila je 1884. godine kada je prva novčanica u opticaju vredela sto dinara. Ovaj novac, plativ u zlatu, predstavljao je korak ka monetarnoj stabilnosti i sigurnosti, uspostavljajući dinar kao sredstvo razmene koje je bilo podržano vrednošću plemenitog metala.

Ukupno gledano, ove promene su svedočanstvo o prilagođavanju dinara turbulentnom okruženju, ali i o sposobnosti društva da pronađe nove načine rešavanja finansijskih izazova.

Dinar u Kraljevini SHS i Jugoslaviji

Kada je osnovana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, teritorija te nove države bila je mesto na kome su korišćene različite valute toga vremena – srpski dinar, crnogorski perper, austrougarska kruna, kao i valute savezničkih država. Ova raznovrsnost valuta ukazivala je na potrebu za uspostavljanjem jedinstvenog sredstva plaćanja, koje bi odražavalo novonastalu državnu celinu.

Odgovarajući na ovu potrebu, prve novčanice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca puštene su u opticaj 1919. godine. One su imale svoju vrednost izraženu ne samo u dinarima, već i u krunama, što je odražavalo složenost i raznovrsnost ekonomske situacije u to vreme.

Uzlet i pad Kraljevine Jugoslavije održavali su se i na valutu koja je pratila njenu sudbinu. Naime, 1930. godine, Zavod za izradu novca Narodne banke Kraljevine Jugoslavije otvorio je svoja vrata, započevši novu eru u dizajnu i proizvodnji novčanica.

Jedno od remek-dela koja su proistekla iz ovog Zavoda bila je novčanica vredna 1.000 dinara iz 1931. godine, koja je nosila prelepi lik kraljice Marije. Ova novčanica, sa svojom estetikom i simbolikom, ne samo da je služila kao sredstvo plaćanja, već je i umetnički izrazila duh vremena.

Nažalost, sudbina prema Kraljevini Jugoslaviji nije baš bila blagonaklona. Poslednja novčanica izdata pre okupacije, vredela je 500 dinara i nosila je datum rođenja maloletnog kralja Petra II Karađorđevića. Ovo je bio simboličan trenutak, koji je nagovestio promene koje su usledile.

U vreme okupacije, nacionalna valuta je pretrpela još jednu fazu promena. Vlada Kraljevine Jugoslavije je emigrirala, ali Narodna banka je nastavila sa radom na teritorijama savezničkih država. Njeno sedište u Londonu je bilo mesto izdavanja serije novčanica sa likom kralja Petra II Karađorđevića. Novčanice u apoenima od 5, 10, 25, 100, 500 i 1.000 dinara, nosile su suptilne nijanse dizajna koji je podsećao na američki dolar.

Iako su ove novčanice bile izrađene, nisu nikada dospele u zemlju niti su bile u stvarnoj upotrebi. One ostaju kao artefakti jednog vremena i svedoče o turbulentnom periodu nacionalne istorije i njenim posledicama na valutu i ekonomiju.

Dinar posle Drugog svetskog rata

Nakon završetka Drugog svetskog rata, država se suočila sa raznim fazama razvoja, a sa njima su i novčanice dobijale svoje nove oblike i simbole.

U vreme osnivanja Demokratske Federativne Jugoslavije, prve posleratne novčanice su ugledale svetlost dana. Početno štampane u Sovjetskom Savezu, ove novčanice su nosile istaknutu figuru partizana sa puškom preko levog ramena. Ovi novčarski zapisi odražavali su duh vremena, slaveći narodne oslobodilačke borbe tokom ratnih godina.

Međutim, kako je društvo napredovalo, tako su se menjale i teme novčanica. Zapravo su ti komadi papira postali platno za prikazivanje ideja razvoja novog socijalističkog društva. Na primer, novčanice su postale prepoznatljive po motivima poput Spomenika mira, lika Nikole Tesle i slike Kosovke devojke.

U periodu od 1945. do 1992. godine, ukupno je izdato čak 12 serija novčanica, svaka sa svojom pričom i simbolikom. No, usledila je i turbulentna faza hiperinflacije. Tokom tog vremena, proizvodnja novčanica je dostigla gotovo nezamislive razmere, a novčanica od petsto milijardi dinara sa likom Jovana Jovanovića Zmaja iz 1993. godine postala je nosilac najveće nominalne vrednosti u Srbiji i među najvećima u svetu.

Kasnije je došlo do preloma. Početkom 2000. godine, novi dinar je stupio na scenu. Narodna banka Jugoslavije, pored redovnog kovanog novca, počela je da izdaje i privilegovane kovanice, koje su obeležavale istorijske, humanitarne, naučne, kulturne i sportske događaje, kao i jubileje.

Nakon smrti Josipa Broza Tita, doživotnog predsednika SFRJ, specijalna novčanica sa njegovim likom izdata je 1985. godine, kao omaž njegovom nasleđu.

Republika Srbija i dinar

Od 2003. godine, centralna banka zemlja dobila je novi naziv – Narodna banka Srbije, otvarajući poglavlje u izdavanju novčanica i kovanica koje su nosile novi grb ove institucije.

Danas, širok spektar novčanica čini deo svakodnevnog života, sa apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 i 5.000 dinara, zajedno sa raznovrsnim kovanicama od jednog, dva, pet, 10 i 20 dinara.

Novčanice su isprepletene značajnim likovima koji su ostavili svoj trag u istoriji, postajući svedoci i ambasadori kulturnog i istorijskog bogatstva Srbije. Sa druge strane, na kovanicama se prikazuju divni manastiri i zgrada Vlade Srbije, kroz precizno urezane detalje koji prenose duboko ukorenjeno nasleđe i savremeni duh zemlje. Ovaj vizuelni spoj prošlosti i sadašnjosti podseća na neprekidnu nit istorije koja se proteže kroz vekove, oslikavajući vrednosti i identitet Srbije na monetarnom platnu.

Osim u Srbiji, dinar je naziv valute i u nekim drugim zemljama, kao što su:

  • Alžir
  • Bahrein
  • Jordan
  • Irak
  • Kuvajt
  • Libija
  • Tunis

A u Iranu, dinar označava stoti deo rijala.

Dinar Srbije ima bogatu i raznoliku istoriju koja se proteže kroz vekove, od srednjovekovnih vladara do modernog doba. Kroz političke promene, ratove i tranzicije, dinar je ostao ključni deo srpske ekonomske priče. Danas, dinar odražava identitet moderne Srbije, dok njegova istorija i dalje budi interesovanje i poštovanje.


Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *