Kako treba da izgleda CV?

Podeli

Sigurno ste do sada nebrojeno puta čuli da prilikom apliciranja za posao u nekoj kompaniji morate dostaviti i određenu dokumentaciju, čiji neizostavni deo je i CV.

Kako treba da izgleda CV?

I dok se mnogi frljaju stranim rečima, ne znajući zapravo njihovo pravilno značenje, dotle ima i onih koji se prvo raspitaju o tome šta znači CV i šta je CV, odnosno koja je njegova osnovna svrha, pa u skladu sa time i pripremaju konkretni dokument.

Zapravo, da biste dobili odgovor na pitanje kako napisati CV, najpre morate znati šta je to i koje sve informacije treba da sadrži, odnosno koja je osnovna svrha prilaganja jednog takvog dokumenta prilikom prijavljivanja na konkurs za određeno radno mesto.

Šta je CV?

Najjednostavnije rečeno, CV predstavlja radnu biografiju kandidata, u kojoj su navedene i osnovne informacije o njemu.

Da kažemo to jednostavnije, CV je skraćenica od prvih slova latinskih reči Curriculum vitae. Značenje tih reči je tok i život, pa se CV prevodi slobodno kao tok života ili radna biografija, kako se često naziva..

Dakle, osnovni cilj koji CV ima jeste da poslodavcu pruži jasan uvid u to odakle je kandidat, koliko ima godina i koju stručnu spremu, te kakvo je njegovo radno iskustvo i koje osobine ga karakterišu. Osim toga, CV treba da sadrži i informacije o dodatnim veštinama, kao što je na primer poznavanje rada na računaru, umeće slepog kucanja ili posedovanje vozačke dozvole i slično.

Upravo se kroz CV kandidat predstavlja poslodavcu, pa je u tom smislu vrlo važno da njegov CV izgleda drugačije od drugih, u smislu da privuče nečim pažnju poslodavcu.

Kako treba da izgleda radna biografija?

Pregledno, koncizno i uredno bi bili odgovori na pitanje kako treba da izgleda CV? Osoba koja je zadužena u konkretnoj kompaniji za prijem prijava za neko radno mesto, treba da lako i brzo pročita jedan CV i da na osnovu onoga što je u njemu navedeno, odnosno na osnovu toga kako je napisan CV stekne utisak o tom kandidatu i donese odluku o tome da li će ga pozvati na razgovor ili ne.

I upravo zato i jeste važno voditi računa o tome kako treba da izgleda biografija, odnosno koje sve informacije treba da sadrži i na koji način bi trebalo da bude napisana.

Kako napisati CV?

Imajte na umu da se CV ne piše za svaki konkurs, već se po potrebi informacije u njemu ažuriraju. Zato kada prvi put pišete svoju radnu biografiju, odvojite dovoljno vremena za to i dobro se skoncentrišite da nešto od podataka ne propustite. Ovo se posebno odnosi na radno iskustvo, koje treba da bude taksativno navedeno i to od trenutnog zaposlenja, pa unazad. Ali o tome ćemo nešto kasnije.

Potrudite se i da odaberete pravu fotografiju, jer je takođe vrlo važno i kako treba da izgleda slika za CV, u smislu da na njoj treba da delujete ozbiljno i profesionalno, na prvom mestu.

Takođe je neophodno i da ispoštujete CV format, kako bi sve bilo što preglednije.

Može se desiti da budete zbunjeni ukoliko je to prvi put da aplicirate za neki posao, budući da pre toga niste nigde radili. Ali nemojte da vas brine kako napisati CV bez radnog iskustva, prosto zato što su svi u nekom trenutku počinjali i aplicirali na konkurse za posao, iako nisu imali prethodno radno iskustvo. U suštini, CV forma se u tom slučaju ne razlikuje, osim što u polju u kome treba da bude navedeno radno iskustvo, jednostavno možete napisati koji su vaši poslovni ciljevi, u kojim ste možda dobrotvornim i volonterskim aktivnostima učestvovali i slično.

Koje oblasti treba da sadrži CV?

Iako se na brojnim sajtovima mogu naći i CV primeri i CV obrazac, ali i CV forma i različite aplikacije za izradu radne biografije, suština je ista – CV služi za predstavljanje svakog kandidata poslodavcu i treba da sadrži sve one informacije koje su bitne.

Što je jasnije napisan, veća je verovatnoća da će taj kandidat biti uzet u obzir.

Mislite o tome kada budete pisali svoj prvi CV. Takođe ne zaboravite da ga sa vremena na vreme ažurirate, te da unesete nove podatke, poput recimo položenog vozačkog ispita, završenog nekog kursa i slično.

Prvo poglavlje ili oblast koju ispod naslova sadrži jedan CV jesu osnovne informacije o kandidatu. U njih spadaju ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i grad, mejl adresa i broj telefona.

Druga oblast je vezana za radno iskustvo koje kandidat poseduje. I upravo je to poglavlje koje mnoge zbunjuje, jer se piše praktično unazad. Tačnije, prva informacija koja treba da bude u tom poglavlju navedena jeste gde je trenutno kandidat zaposlen ili koji je to poslednji posao obavljao.

Ispod toga treba napisati prvi prethodni posao i tako redom, sve do početka, odnosno do prvog radnog mesta na kome je bio zaposlen. Pored toga je vrlo važno da u nazivu pozicije na kojoj je kandidat bio zaposlen i naziva poslodavca kod koga je bio zaposlen, bude navedeno i u kom periodu.

Ukoliko je i dalje kod nekoga zaposlen od recimo 2000. godine, onda bi tu trebalo da stoji navedeno…od 2000. do danas.

Obrazovanje je treća oblast koju treba da sadrži CV. Piše se takođe unazad, što bi se reklo, odnosno najpre se piše najviši dostignuti stepen obrazovanja, pa niži i u nastavku se navodi godina završetka te škole ili fakulteta. .

Na primer:

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, master – 2022.

Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, smer farmaceutski tehničar – 2018.

Ukoliko ste recimo završili neku srednju, pa višu školu, postupak pisanja ove oblasti je isti, tako da najpre navodite koju višu školu ste završili i godinu kada ste je završili, a zatim ispod i koju srednju školu. U slučaju da ste završili samo srednju školu ili gimnaziju, napisaćete samo to.

Dodatne edukacije koje ste pohađali navodite u polju ispod. I tu je vrlo važno da navedete u kojoj obrazovnoj instituciji ste pohađali neku kurs ili seminar, te koji ste sertifikat ili uverenje stekli i kada. Ovde takođe možete navesti i da li posedujete vozačku dozvolu i koje kategorije. Na primer:

Kurs engleskog jezika B 2 nivo, Škola stranih jezika Akademije Oxford, Beograd, 2020. godine, sertifikat o znaju engleskog jezika na B 2 nivou

U zavisnosti od toga kakav je CV format uzet, umeće rada na računaru se piše ili u ovoj oblasti ili u izdvojenoj, koja joj sledi. Takođe je važno da navedete i da li ste možda pohađali neki od kurseva računara, u kojoj obrazovnoj instituciji i kada, kao i koji ste dokument po završetku stekli.

Poslednja oblast koju treba da sadrži CV jesu Lične osobine i hobiji. U par rečenica je potrebno da navedete sve ono što vas opisuje kao radnika i osobu. Na primer:

Spremnost na rad pod pritiskom, organizovanost, iskustvo u timskom radu, analitičnost, komunikativnost i slično.

Ima kandidata koji praktikuju da u radnu biografiju uvrste i poglavlje Dodatne napomene, gde će uneti sve one informacije koje se nisu uklopile ni u jednu oblast od predviđenih. Međutim to može da bude kontraproduktivno i da odbije poslodavca, prosto zato što sve zaista može da bude uvršteno u pomenute oblasti.

cv kako ga napraviti

10 dodatnih saveta za pisanje radne biografije

1. CV ne treba nikako da bude duži od dve strane A 4 formata.

2. Podrazumeva se da sve navedene informacije moraju da budu istinite i proverljive.

3. Potrudite se da budete što jasniji i koncizniji u izražavanju, kako biste na što bolji način sebe predstavili poslodavcu.

4. Nije obavezno navođenje adrese stanovanja i datuma rođenja, ali jeste poželjno.

5. Najbitnije poglavlje radne biografije jeste radno iskustvo i njemu treba posvetiti najviše pažnje. Precizno navedite i period zaposlenja u nekoj kompaniji i radnu poziciju na kojoj ste bili zaposleni. Možete navesti i koje ste radne obaveze izvršavali, odnosno koja ste zaduženja na tom radnom mestu imali.

6. U slučaju da je vaše radno iskustvo izuzetno obimno, te smatrate da će i CV biti predugačak, dobro je da u uvodnom delu navedete informacije o tome u par rečenica, kako biste oblast Radno iskustvo napisali što je moguće konciznije. U tom slučaju je važno da uvodni deo pišete u trećem licu.

7. Ako prvi put aplicirate za posao i nemate radno iskustvo, u to polje možete napisati takođe i da li ste eventualno volontirali i gde, kao i da li ste bili angažovani u nekoj školskoj ili studentskoj organizaciji i slično.

8. U delu u kome se navodi nivo stečenog obrazovanja, trebalo bi da navedete i da li ste možda osvojili neke nagrade ili bili nosioci stipendija i kojih.

9. Znanje rada na računaru je vrlo važno za mnoge poslove. Zato je preporuka da budete što detaljniji u navođenju programa koje znate da koristite.

10. Dodatne napomene mogu biti korisne ukoliko aplicirate na neki specifičan posao. Valjalo bi da pre toga istražite zahteve poslodavca i da u tom segmentu navedete sve ono što smatrate da će vas izdvojiti u odnosu na ostale kandidate.


Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *