Šta znače cifre u JMBG-u?

Podeli

Serija od 13 cifara koja služi kao personalni identifikacioni broj svakog građanina bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) i kasnije, u nekim od njenih naslednica, pa i u Srbiji, jedinstveni matični broj građana (JMBG) je uveden 1976. godine kao deo sveobuhvatnog sistema za unapređenje civilne registracije i administracije. Od tada je postao ključna komponenta identifikacije osoba za različite administrativne, pravne, medicinske i druge postupke.

šta znače ciifre u jmbg
Pexels-Black ice

Svrha JMBG-a je bila višestruka. Pre svega, omogućavao je precizno praćenje i identifikaciju građana unutar države. Bio je korišćen u različitim segmentima administracije, uključujući zdravstveno osiguranje, poresku administraciju, vojnu službu, izbore i mnoge druge. Takođe, u eri pre digitalne tehnologije i računara, JMBG je pružao efikasan način za prepoznavanje i razlikovanje građana, posebno onih sa istim imenima i prezimenima.

Zašto je tako kreiran JMBG?

Struktura JMBG-a nije bila proizvoljna. Svaka cifra ili grupa cifara nosila je određeni značaj i pružala je specifične informacije o osobi. Osim što je otkrivao datum rođenja i pol osobe, JMBG je takođe ukazivao i na region u kojem je osoba rođena. Ovo je često bilo korisno za administrativne svrhe, posebno u tako velikoj i geografski raznolikoj zemlji kao što je bila Jugoslavija.

Međutim, s obzirom na političke i teritorijalne promene koje su usledile nakon raspada SFRJ, JMBG je postao kontroverzan i izazvao je određene probleme u novonastalim državama. Pošto se osnovna struktura broja vezivala za jugoslovenske administrativne jedinice, nove države naslednice morale su rešavati pitanja identifikacije i validnosti ovih brojeva.

Uprkos tome, JMBG je i dalje ostao ključni identifikator za mnoge ljude rođene pre i tokom postojanja SFRJ.

Cifre u JMBG

Jedinstveni matični broj građana sastavljen je od 13 cifara i svaka cifra (ili grupa cifara) nosi određeno značenje.

Prvih sedam cifara (ddmmyyy) – predstavljaju datum rođenja:

  • dd – dan rođenja (01-31)
  • mm – mesec rođenja (01-12)
  • yyy – poslednje tri cifre godine rođenja (npr. za 1985 bi bilo 985)

Sledeće dve cifre (rr) – predstavljaju region rođenja: Na primer, 50-59 je za građane rođene u Beogradu.

Deseta i jedanaesta cifra (oo) predstavljaju redni broj rođenja za taj datum i pol:

  • za muškarce: 001-499
  • za žene: 500-999

Poslednje dve cifre (kk) su kontrolne cifre, koje se dobijaju posebnim računanjem na osnovu prethodnih 11 cifara i služe za proveru ispravnosti JMBG-a.


Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *