Šta znači pežorativno?

Iako se pežorativi ili pejorativi u većini slučajeva odnose uglavnom na augmentative, odnosno takozvane uvećanice, ovakvi oblici se mogu sresti i kod deminutiva.Pročitaj više