Kako se definiše platonska ljubav?

Podeli

Poznata i kao duhovna ljubav, platonska ljubav, jednostavno govoreći, predstavlja duboko prijateljstvo i emocionalnu povezanost između dve osobe, a koja nije propraćena fizičkom ili seksualnom privlačnošću. Ova vrsta ljubavi nazvana je po starogrčkom filozofu Platonu, koji je opisao ljubav kao visoko duhovnu i intelektualnu vezu koja traje kroz vreme.

platonska ljubav
Pixabay / WebTechExpeerts

Platon je prvi definisao ovaj pojam u svom delu „Gozba“ (Symposium), a uprkos popularnom razumevanju termina danas, Platonova ideja ljubavi imala je znatno dublje i složenije značenje.

Ovaj starogrčki filozog posmatrao je ljubav kao jedan od najvažnijih aspekata ljudske duše. Za njega, ljubav nije bila povezana samo sa fizičkom privlačnošću, već se pre svega odnosila na duhovnu i intelektualnu povezanost dveju duša. Kako je ljubav duhovna sila, ona ima moć da podstakne pojedince da se uspinju ka višim nivoima postojanja, odnosno prema istini i idealima.

U „Gozbi“, kroz dijalog različitih likova, Platon opisuje ljubav kao put kojim se duša penje od fizičke privlačnosti prema ideji lepote same po sebi. Osoba se može zaljubiti u jedno telo, što Platon opisuje kao najniži stepen ljubavi. Zatim, ljubav se može proširiti na više tela i naposletku na lepotu duše. U daljem uspinjanju, ljubav se širi na institucije, zakone, ideje, nauke, sve do samog pojma lepote, koji je apstraktan i univerzalan.

Dakle, prema Platonu, prava ljubav nije samo emocionalna veza između dve osobe, već je više usmerena prema idejama i vrlinama. Reč je o procesu uspinjanja duše od materijalnog do duhovnog, od pojedinačnog do univerzalnog.

U današnjem smislu, platonska ljubav se najčešće koristi da bi se opisala duboka emocionalna i duhovna veza između dve osobe bez seksualne privlačnosti. Ova vrsta ljubavi poštuje Platonovu ideju uspinjanja prema višim formama ljubavi, ali se najčešće ne odnosi na širi kontekst ljubavi prema idejama i univerzalnim vrednostima koje je Platon opisao.

Kako dolazi do platonske ljubavi?

Često proizlazi iz jedinstvenog skupa okolnosti koje omogućavaju formiranje duboke veze između ljudi. Ipak, postoje neki ključni elementi koji mogu dovesti do razvoja platonske ljubavi:

  • intelektualna kompatibilnost
  • duhovna harmonija
  • emocionalna intimnost
  • nedostatak fizičke privlačnosti

Platonska ljubav se često temelji na dubokom razumevanju između ljudi na intelektualnom nivou, te je u tom smislu intelektualna komaptibilnost jedan od značajnih načina manifestacije takve vrste ljubavi. U osnovi, to podrazumeva deljenje sličnih interesa, ideja, filozofija ili čak duhovnih uverenja. Kada ljudi otkriju da imaju slične misli i stavove o životu, svetu ili moralu, to može izazvati emocionalnu privlačnost koja prevazilazi fizičku dimenziju.

Neretko ovakva vrsta ljubavi donekle zahteva duboku duhovnu povezanost između ljudi. Ovo može uključivati ​​deljenje duhovnih vrednosti, ciljeva ili traženje višeg smisla u životu. Kada se ljudi osećaju tako kao da su duhovno usklađeni i da zajedno teže ka nečem većem od sebe, to može stvoriti snažnu vezu koja se ne oslanja samo na fizičke aspekte.

Ovakva vrsta ljubavi često uključuje i intenzivnu emocionalnu intimnost između ljudi, što se može odnositi na duboku emocionalnu podršku, razumevanje i osećaj bliskosti. Ljudi koji doživljavaju platonsku ljubav često dele svoje najdublje misli, strahove i snove, osećajući se sigurno da će biti prihvaćeni i razumljeni. Ističemo da ta emocionalna veza može biti izuzetno snažna i ispunjavajuća.

Jedna od ključnih karakteristika platonske ljubavi je da fizička privlačnost nije primarni faktor. Iako to ne isključuje prisustvo fizičke privlačnosti u odnosu, platonska ljubav se ne oslanja na nju kao temelj veze. Umesto toga, fokus je na emocionalnoj, intelektualnoj i duhovnoj povezanosti između ljudi.

Osnovne manifestacije platonske ljubavi

Postoji nekoliko najčešćih manifestacija ovakve vrste ljubavi, koji mogu varirati od odnosa do odnosa, a to su:

  • duševna povezanost
  • intelektualna inspiracija
  • duševni rast
  • bezuslovna podrška
  • romantično idealizovanje

Ovakva vrsta ljubavi se temelji na dubokoj duševnoj povezanosti između ljudi. Manifestuje se kroz emocionalnu bliskost, razumevanje, empatiju i sposobnost da se intuitivno razumeju tuđe misli, osećaji i potrebe. Osobe koje dele platonsku ljubav mogu se osećati kao da su duševni blizanci ili da su „jedno“ na nekom dubljem nivou.

Platonska ljubav često izaziva intelektualnu inspiraciju i razmenu ideja između ljudi. Partneri u platonskoj vezi mogu podsticati jedno drugo na razmišljanje, postavljanje pitanja, razvoj novih ideja i istraživanje filozofskih i duhovnih tema. Takva vrsta intelektualne stimulacije može biti izuzetno obogaćujuća i podsticajna.

Ljudi koji doživljavaju ovakvu vrstu ljubavi teže duševnom rastu i razvoju. Partneri podržavaju jedno drugo u ostvarivanju svojih potencijala, razvijanju vrlina i prevazilaženju nedostataka. Kroz platonsku ljubav, ljudi mogu dobiti motivaciju da postanu bolje verzije sebe, da rade na svojoj unutrašnjoj transformaciji i da se usredsrede na duhovni napredak.

Bezuslovna podrška i prihvatanje još je jedna od najčešćih manifestacija platonske ljubavi. Partneri u ovoj vrsti veze pružaju podršku jedno drugom bez obzira na nedostatke, greške ili neuspehe. A ta podrška može biti emocionalna, moralna i duhovna, stvarajući atmosferu sigurnosti i poverenja u kojoj se pojedinac oseća prihvaćeno i voljeno.

I na kraju, ali isto tako važna manifestacija ovakve vrste ljubavi neretko je i romantično idealizovanje druge osobe. Tada partneri vide jedno drugo kao savršena ili blisko savršena bića, uzdižući ih iznad njihovih nedostataka i fizičkih ograničenja. Ova idealizacija može biti izvor inspiracije i obožavanja, te se može manifestovati kroz poeziju, umetnost ili neke druge aktivnosti koje su posvećene voljenoj osobi.

Da li je platonska ljubav ona „prava“?

Pitanje o tome da li je platonska ljubav ona „prava“ često je predmet rasprave. Neki smatraju da je platonska ljubav viši oblik ljubavi jer se fokusira na duhovne aspekte, dok drugi tvrde da je fizička strana ljubavi takođe važna.

Međutim, platonska ljubav ne isključuje prisustvo drugih oblika ljubavi. Može se reći da je platonska ljubav jedan od načina na koji se može doživeti dublja emocionalna i duhovna povezanost, ali ne isključuje nužno i ostale vrste ljubavi.

Najbolji primeri platonske ljubavi

Postoje mnogi primeri platonske ljubavi koji su postali inspiracija za umetnost, književnost i filozofiju. Jedan od najpoznatijih je odnos između Platonovog učitelja Sokrata i njegovog učenika Alkibijada. Ovaj odnos je bio duboko duhovni i inspirativan, gde je Sokrat podsticao Alkibijada da razvija svoj intelektualni i moralni potencijal.

Drugi poznati primer je odnos između pesnika Dantea Aligijerija i njegove muze Beatriče, koja je bila izvor inspiracije za njegovo delo „Božanstvena komedija“. Njihov odnos se temelji na duhovnoj povezanosti i poštovanju, iako je Beatriče umrla pre nego što su njih dvoje imali priliku da se upuste u romantični odnos.

Halili Džubran i Mej Zijada su još jedan par, koji je uspeo da ostvari platonsku ljubav, iako se nikada nisu videli, ni dodirnuli.


Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *