Šta je Fibonačijev niz brojeva?

Podeli

Niz brojeva u kojem svaki broj predstavlja zbir prethodna dva broja u nizu, počevši od 0 i 1 poznat je kao Fibonačijev niz. Dakle, prva dva broja su obično 0 i 1, a svaki naredni broj dobija se sabiranjem prethodna dva.

Šta je Fibonačijev niz brojeva?
Pixabay: fotoblend

Fibonačijev niz može biti napisan kao:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

Ovaj niz je nazvan po italijanskom matematičaru Leonardu Fibonačiju koji ga je prvi put opisao u svom delu Liber Abaci 1202. godine. Fibonačijev niz ima mnoga interesantna svojstva i nalazi se u mnogim oblastima, uključujući matematiku, prirodne nauke, ekonomiju, umetnost i mnoge druge discipline.

Često se pominje i veza Fibonačijevog niza i određenih pojava u prirodi. Na primer, Fibonačijevi brojevi se često pojavljuju u rasporedu listova na biljkama, rasporedu cvetnih listića, u spiralnim oblicima školjki i mnogim drugim prirodnim fenomenima.

Uz sve navedeno, Fibonačijev niz ima i veze sa Zlatnim presekom, odnosno Fi (Φ). Kada se brojevi Fibonačijevog niza podele jedan sa drugim, odnos između dva uzastopna broja teži vrednosti koju ima Φ, što je 1,618033988749895… i poznat je po svojim estetskim i proporcionalnim svojstvima koji se često koriste u arhitekturi, umetnosti i dizajnu.

Ovaj niz se takođe koristi u mnogim oblastima, uključujući matematiku, računarstvo, ekonomiju, biologiju i druge naučne discipline.

Šta je Fibonačijeva spirala?

Geometrijski oblik koji se formira povezivanjem kvadrata čija se stranica sastoji od Fibonačijevih brojeva, poznata je kao Fibonačijeva spirala.

Svaki kvadrat u ovoj spirali ima dimenziju koja odgovara Fibonačijevom broju, a spirala se formira postavljanjem tih kvadrata jedan pored drugog tako da njihovi uglovi dodiruju spoljne ivice prethodnih kvadrata.

Kada se niz kvadrata u Fibonačijevoj spirali nastavi, počinju da se formiraju spiralni obrasci koji se približavaju naizgled beskonačnom spiralnom obliku. Ovi obrasci imaju interesantna svojstva, uključujući ponavljanje određenih obrazaca unutar spirale i približavanje proporcija različitim odnosima Fibonačijevih brojeva.

Fibonačijeva spirala je važna ne samo kao interesantan geometrijski oblik, već i zbog svoje prisutnosti u mnogim prirodnim formacijama. Mnogi organizmi, uključujući školjke, cvetove oblikuju svoje spirale u skladu sa Fibonačijevim brojevima. Ovo se ponekad naziva i Fibonačijevi obrazac u prirodi i predstavlja fascinantnu povezanost između matematike i prirodnih fenomena.

Ko je Fibonači?

Fibonači, čije je pravo ime Leonardo Bonacci, bio je italijanski matematičar koji je živeo u 12. i 13. veku. On je najpoznatiji po popularizaciji indijsko-arapskih brojeva, koji su danas poznati kao arapski brojevi u Evropi i po svom radu na širokom spektru matematičkih problema.

Njegovo najpoznatije delo je Liber Abaci (Knjiga računanja), objavljena 1202. godine. U ovom delu, Fibonači je predstavio indijsko-arapske brojeve evropskoj publici, kao i osnove decimalnog sistema i računanja sa decimalama. Takođe, ovo delo sadrži mnoge matematičke probleme i primere koji demonstriraju različite aritmetičke tehnike i koncepte.

Jedan od najznačajnijih matematičkih rezultata koji se pripisuje Fibonačiju je Fibonačijev niz, niz brojeva u kojem svaki broj predstavlja zbir prethodna dva broja u nizu. Fibonačijev niz igra važnu ulogu u mnogim oblastima, uključujući matematiku, računarstvo, ekonomiju i biologiju.

Iako je Fibonači bio samo jedan od mnogih matematičara svog vremena, njegovo delo je ostavilo trajan uticaj na razvoj matematike i nauke.

Iako je Fibonači imao značajan uticaj na razvoj matematike, njegov rad nije odmah bio široko prihvaćen. Međutim, vremenom su njegove ideje postale sve popularnije, posebno nakon što su evropski matematičari počeli da prepoznaju praktičnu primenjivost indijsko-arapskih brojeva i decimalnog sistema.

Danas je on poznat kao jedan od pionira u popularizaciji arapskih brojeva i promociji njihove upotrebe u Evropi, kao i po svom doprinosu u oblasti algebre, aritmetike i matematičkih sekvenci.

Fibonačijeva spirala u prirodi

Brojni su primeri povezanosti Fibonačijeve spirale i pojava u prirodi, što se odnosi se na pojavu spiralnih oblika koji prate Fibonačijev niz i proporcije u prirodnim formacijama.

 • Mnoge vrste školjki, poput školjki puževa, imaju spiralne oblike koji prate Fibonačijevu spiralu. Ove spirale se formiraju kroz proces rasta i razvoja školjke, i često se poklapaju sa Fibonačijevim nizom u smislu odnosa veličina spirala.
 • U mnogim cvetovima, raspored cvetnih listova prati Fibonačijevu spiralu. Na primer, broj latica na cvetu često je Fibonačijev broj ili se raspored latica formira u spiralnom obrascu koji sledi Fibonačijev niz.
 • Rast kaktusa može pratiti Fibonačijevu spiralu, posebno kada se radi o rasporedu bodlji na kaktusu.
 • Odmah ispod površine ananasa, raspored ljuspica može pratiti Fibonačijevu spiralu.

Raspored listova na mnogim biljkama takođe može pratiti Fibonačijevu spiralu. Na primer, na nekim biljkama listovi rastu na način koji se poklapa sa Fibonačijevim obrascem. Raspored semena u suncokretima takođe može pratiti Fibonačijevu spiralu, što omogućava bolje raspoređivanje semena na cvetu, čineći ga efikasnijim u procesu oprašivanja i formiranja novih biljaka.

 • Struktura uragana ponekad može da podseća na Fibonačijevu spiralu. Iako ovo nije direktno povezano sa biologijom, oblici i struktura oluja u atmosferi često demonstriraju spiralne obrasce koji imaju sličnosti sa Fibonačijevim spiralama.
 • Četinarske šišarke često imaju spiralnu strukturu koja se prilagođava Fibonačijevoj spirali. Raspored ljuski na šišarcu prati ovaj obrazac, omogućavajući efikasno oslobađanje semena tokom reprodukcije.
 • U astronomiji, spiralne galaksije poput Mlečnog puta imaju takozvane spiralne ruke koje se šire iz centra galaksije, te upravo te spiralne strukture često imaju sličnosti sa Fibonačijevim spiralama u njihovom obliku i rasporedu.
 • Raspored korala na koralnim grebenima može pratiti Fibonačijevu spiralu. U pitanju su oblici koji se mogu videti kada se posmatraju iz vazduha ili iz satelitskih snimaka, a formiraju se kroz složene procese rasta i potrebe za svetlošću i drugim resursima.
 • Neke biljke poput artičoka imaju spiralne obrasce koji se pojavljuju na površini ploda, a ti obrasci mogu pratiti Fibonačijevu spiralu i pomažu u efikasnom raspoređivanju semena ili širenju biljke.

Fibonačijeva spirala se ne pojavljuje direktno u ljudskom telu na isti način kao što se pojavljuje u prirodnim formacijama kao što su školjke ili cvetovi. Međutim, neki istraživači sugerišu da se neki aspekti ljudske anatomije, poput rasporeda listova na stabljikama ili spiralnih linija u konstrukciji ljudskog uha, recimo, mogu povezati sa Fibonačijevim brojevima ili spiralama.

Neki tvrde da postoji sličnost između Fibonačijevih spirala i rasporeda falanga na ljudskim prstima. Iako ovo može biti subjektivna interpretacija, neki ljudi primećuju određenu simetriju ili raspored koji podseća na spiralne oblike.

Naročito je važno napomenuti da su ovi primeri često predmet debate i nisu potvrđeni na isti način kao u prirodnim formacijama poput školjki ili biljaka. Ljudsko telo je složena struktura, i dok se mogu primetiti određeni obrasci ili proporcije, nije uvek lako utvrditi da li su ovi obrasci rezultat Fibonačijevih principa ili slučajnosti.

Fibonačijeva spirala u muzici

Fibonačijev niz u muzici takođe ima svoje mesto, iako to može biti nešto apstraktnije nego u drugim oblastima. Postoje razni načini na koje se Fibonačijev niz može koristiti ili interpretirati u muzičkom kontekstu:

 • Ritmički obrasci – Fibonačijevi brojevi mogu se koristiti za stvaranje ritmičkih obrazaca u muzici. Na primer, kompozitor može koristiti dužine nota koje odgovaraju Fibonačijevim brojevima (npr. dužine od 1, 2, 3, 5 taktova) kako bi stvorio kompleksnije i interesantnije ritmičke obrasce.
 • Harmonijski obrasci – brojevi Fibonačijevog niza takođe mogu biti korišćeni za kreiranje harmonijskih progresija ili akorda. Primera radi, akordi se mogu konstruisati koristeći Fibonačijev niz intervala ili proporcija, što može rezultirati u harmonijski bogatim i kompleksnim zvucima.
 • Forma i struktura – Fibonačijevi brojevi mogu poslužiti kao inspiracija za formu i strukturu muzičkog dela. Kompozitor može koristiti Fibonačijev niz kako bi odredio dužine različitih delova pesme, stvarajući tako neku vrstu Fibonačijevske forme.
 • Frekvencije i tonalitet – Iako direktna primena Fibonačijevog niza na tonove može biti izazovna, neki teoretičari muzike sugerišu da se Fibonačijevi brojevi mogu koristiti za određivanje odnosa između frekvencija tonova, što utiče na tonalitet i harmoniju muzičkog dela.
 • Improvizacija i eksperimentacija – Muzičari mogu koristiti Fibonačijev niz kao osnovu za improvizaciju ili eksperimentaciju sa zvukom. Mogu izabrati da koriste Fibonačijev niz kao temu za improvizaciju ili kao polaznu tačku za kreiranje kompleksnih zvukovnih tekstura.
 • Iako ovi koncepti mogu biti složeni i apstraktni, muzičari i kompozitori često pronalaze inspiraciju u matematici i prirodnim obrascima kako bi dodali dubinu i složenost svojim muzičkim delima. Fibonačijev niz predstavlja samo jedan od mnogih načina na koji se ova inspiracija može manifestovati u muzici.

Fibonačijev niz i Zlatni presek

Na nekoliko načina su povezani Fibonačijev niz i Zlatni presek, kao dva koncepta iz oblasti matematike i svaki od njih ima brojne interesantne osobine.

Kada se Fibonačijevi brojevi podele jedan sa drugim, odnos između uzastopnih brojeva nalik je Zlatnom preseku. Drugim rečima, kako niz napreduje, odnos između uzastopnih brojeva sve više približava se vrednosti Zlatnog preseka.

U Fibonačijevom nizu, odnos između trećeg i drugog člana, kao i odnos između četvrtog i trećeg člana, aproksimira Zlatni presek.

Fibonačijeva spirala, koja se formira povezivanjem kvadrata čija se stranica sastoji od Fibonačijevih brojeva, povezana je sa Zlatnim presekom. Ona se pojavljuje u različitim prirodnim formacijama i ima oblike koji prate proporcije Zlatnog preseka.

Zajedno, Fibonačijev niz i Zlatni presek čine fascinantan set koncepta koji se javlja u različitim oblastima, uključujući matematiku, umetnost, biologiju i arhitekturu. Njihova povezanost ima duboke implikacije u proučavanju prirodnih formacija, obrazaca i proporcija.


Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *