Šta je politička geografija?

Podeli

Najjednostavnije bi bilo reći da je jedna od grana, odnosno segmenata u okviru društvene geografije, koja je usko vezan za politiku, poznat kao politička geografija.

politicka geografija
Pexels: Nothing Ahead

U osnovi se politička geografija bavi takođe državama, ali primarno time kako na političko uređenje i granice država širom sveta utiču prirodni uslovi u kombinaciji sa društveno-ekonomskim faktorima. Takođe se bavi i time kako svi ti faktori imaju uticaja na administrativnu, odnosno teritorijalnu podelu država.

Kako je nastala politička geografija?

Iako je primarno ono čime se danas bavi politička geografija bilo zastupljeno u vojsci i zasnovano na političkoj konotaciji, ovaj deo društvene geografije vremenom se razvija kao samostalan.

Fridrih Ratseli, nemački geograf je 1897. godine objavio delo pod nazivom Politička geografija, koje se smatra osnovnom za nastanak ove discipline. U tom svom delu on je objasnio kako je životni prostor povezan sa formiranjem teritorija i sa rastom u oblasti kulture.

Nažalost, ovo naučno značajno delo su koristili pripadnici Trećeg Rajha, kako bi na taj način imali, kako navodi „Wikipedija„, “obezbeđen akademski legitimitet za nedela koja su činili”.

Mnogi naučnici su kasnije uvideli benefite od postojanja političke geografije, pa su davali svoj doprinos njenom razvoju, a kroz naučne radove.

Čime se bavi politička geografija?

Sa aspekta istorijskih, ali i društvenih promena, politička geografija proučava, najjednostavnije rečeno promene koje se događaju na političkoj karti sveta, ali i u političkoj strukturi pojedinačnih država i sveta u celosti.

U tom smislu se politička geografija bavi:

  • istraživanjem državnih sistema u pojedinačnim državama i u celom svetu
  • utvrđivanjem osnovnih karakteristika političkog sistema država
  • istraživanjem toga kako je došlo do formiranja određenih država
  • istraživanjem granica država, kao i geografskih lokacija
  • proučavanjem razlika u strukturi stanovništva, koje uključuju i verske i etničke aspekte
  • proučavanjem političkih snaga pojedinačnih država
  • istraživanjem karakteristika same države u geografskom smislu i uticaja na nivoe vlasti

Ne treba zaboraviti ni to da je politička geografija, iako samostalna, zapravo usko povezana sa mnogim drugim naučnim disciplinama. A izuzev sa istorijom i geografijom, povezana je i sa sociologijom, zatim sa političkim naukama, ali i sa pravom, kako unutrašnjim, tako isto i međunarodnim.


Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *