Šta znači reč placebo?

Podeli

Sigurno ste imali nebrojeno puta prilike da čujete za placeno i placebo efekat. Ipak, mnogi nisu sigurni šta znači placebo?

Šta znači reč placebo?
Pixabay: TeroVesalainen

Najopštija definicija bi bila da je placebo neka supstanca, tretman ili procedura koja nema specifične farmakološke osobine, ali može izazvati pozitivan odgovor kod pacijenta i to najpre zbog psihološkog učinka, očekivanja ili sugestije. Jednostavnije govoreći, placebo ukazuje na to kolikog udela, zapravo ima psiha kod pacijenata prilikom lečenja.

Iako u suštini određena placebo terapija, bilo da je u pitanju samo tretman ili čitava procedura zapravo nema moć da leči, paradoksalno, to  može imati značajan uticaj na subjektivne doživljaje i fiziološke reakcije pacijenata. Ovaj fenomen, poznat kao placebo efekat, predstavlja fascinantan aspekt ljudskog uma i njegove sposobnosti da izazove percepciju poboljšanja čak i u odsustvu aktivnog medicinskog sastojka.

Psihološki efekat placeba

U osnovi, placebo efekat se odnosi na poboljšanja u zdravlju ili generalno stanju, koje osoba doživljava nakon primene placeba, često zbog pozitivnih očekivanja ili verovanja da će tretman biti efikasan.

Suština placebo efekta leži u moći uma da utiče na fiziološke procese i subjektivne doživljaje. Očekivanja, prethodna iskustva i sugestija igraju ključnu ulogu u ovom fenomenu. Mozak, u nastojanju da zadovolji očekivanja, može aktivirati mehanizme koji dovode do nestanka određenih simptoma, te poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenta.

Zapravo, placebo efekat, duboko je ukorenjen u interakciji uma i tela, te predstavlja iznenađujuću sposobnost psiholoških faktora da utiču na subjektivno iskustvo i čak fiziološke procese pacijenata. Ovaj fenomen se ogleda u poboljšanjima zdravlja ili, pak u izlečenju, koje osoba može doživeti nakon primene placeba, iako sama supstanca nema specifične farmakološke karakteristike.

Možda najbolje to pokazuju brojni primeri iz prakse, kada se pacijentima daje placebo umesto lekova protiv bolova i njima bolovi jednostavno uminu, iako je to nemoguće, budući da im nije dat adekvatan analgetik.

I baš zato, placebo efekat više nego bilo šta ukazuje na to kolika je zapravo snaga ljudskog uma.

Placebo u medicinskim istraživanjima

Placebo se često koristi u kontrolnim grupama kliničkih ispitivanja kako bi se procenila stvarna efikasnost nekog tretmana. Upravo to omogućava istraživačima da razlikuju efekte tretmana od prirodnih fluktuacija bolesti i placebo efekta.

Međutim, etička pitanja se javljaju u situacijama gde je poznato da postoji efikasna terapija, a primena placeba može izazvati nepotrebnu patnju pacijentima.

Upotreba placeba u kliničkim ispitivanjima igra ključnu ulogu u odvajanju specifičnih efekata tretmana od prirodnih fluktuacija bolesti i placebo efekta. Kontrolne grupe koje primaju placebo omogućavaju istraživačima da pravilno procene stvarnu efikasnost terapije.

Primera radi u ispitivanju novog leka za depresiju, kontrolna grupa koja je uzimala placebo pokazala je značajna poboljšanja, dok je grupa koja je primala aktivni lek imala još izraženiji efekat. Ili kod istraživanja hroničnih bolesti gde je dostupna efikasna terapija, grupi pacijenata koja prima placebo može se ponuditi najbolja dostupna standardna terapija umesto neaktivne supstance.

Suma sumarum, placebo je ključni koncept u medicini i istraživanjima, koji istražuje psihološke aspekte tretmana i percepciju poboljšanja kod pacijenata. Razumevanje placebo efekta pomaže u razvoju i evaluaciji novih terapija.


Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *