Femicid: Kako se boriti protiv istog?

Podeli

Femicid, nasilno oduzimanje života ženi ili devojčici zbog njenog pola, predstavlja globalni problem koji zahteva urgentnu akciju. Prema podacima UN Women, svaki dan širom sveta 137 žena su žrtve femicida. Ovaj broj je samo vrh ledenog brega, jer se mnogi slučajevi ne prijavljuje ili se pogrešno klasifikuju.

femicid
Pexels: Anete Lusina

Statistike nas upućuju na alarmantne razlike u učestalosti femicida na globalnom nivou. Najveće stope se zabeležene u zemljama Latinske Amerike, gde svakih 2,5 sata žena bude maltretirana ili ubijena zbog svog pola. Na drugom mestu su zemlje podsaharske Afrike, a zatim slede Srednji istok i Severna Afrika. U razvijenim zemljama femicid je manje zastupljen, ali i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost.

Treba imati na umu da ovi podaci iako su zvanični, nisu tačni. U zemljama gde ne vlada rodna ravnopravnost, nasilna smrt žena se često i ne zabeležava kao femicid.

U Srbiji, podaci o femicidu se prikupljaju od 2016. godine. U Srbiji je u poslednjih 24 godine ubijeno više od 350 žena. Ovo nas svrstava među zemlje sa srednjom stopom femicida u evropskom regionu.

Šta je femicid i zašto se dešava?

Femicid nije izolovan čin, već kulminacija niza društvenih i individualnih faktora. Na globalnom nivou, patrijarhalne strukture, nejednakost polova, diskriminacija i nasilje u porodici su često navedeni kao pokretači femicida. U specifičnim kontekstima, uključujući oružane sukobe, trgovinu ljudima i kriminalnu aktivnost, rizik od femicida može biti još veći.

Pojedinačne motivacije počinilaca mogu uključivati mizoginiju, ljubomoru, pokušaj kontrole, kaznu za preljubu ili napuštanje, ili želju za profitom u slučaju trgovine ljudima.

Ko su najčešće izvršioci femicida?

Na globalnom nivou, prema raznim studijama i organizacijama, najčešći izvršioci femicida su:

  • Procene govore da oko 55% femicida širom sveta počini trenutni ili bivši partner žrtve. Ovo ukazuje na veliku povezanost između femicida i nasilja u partnerstvu.
  • Osim partnera, femicide mogu počiniti i drugi članovi porodice, kao što su roditelji, braća, sestre, ili drugi srodnici. Ove situacije obično uključuju neke oblike nasilja na bazi roda i diskriminacije.
  • U nekim slučajima, počinioci femicida ostaju neidentifikovani.

Važno je napomenuti da u Srbiji nema centralnog registra femicida, što otežava prikupljanje preciznih podataka o najčešćim izvršiocima.

Međutim, razne studije i organizacije ukazuju na slične trendove kao i na globalnom nivou, sa intimnim partnerima kao najčešćim počiniocima femicida.

Treba takođe imati u vidu da su podaci o femicidu često nedovoljno prijavljeni, što znači da stvarne brojke mogu biti veće od onih koje su zvanično evidentirane.

Kako se suprotstaviti femicidu?

Suzbijanje femicida zahteva multisektorski pristup koji uključuje prevenciju, intervenciju i kaznu.

Edukacija o nasilju baziranom na rodu i promocija zdravih odnosa su ključne za preobražavanje društvenih normi i stavova koji opravdavaju nasilje nad ženama. Snažniji zakoni i njihova efikasna primena, kao i dostupne usluge za žrtve nasilja u porodici i žene koje su izložene riziku, mogu sprečiti eskalaciju nasilja i spasiti živote. Takođe, odgovornost za počinioce je neophodna za zaustavljanje femicida.

Da li edukacija pomaže kod suzbijanja femicida?

Istraživanja pokazuju da edukacija o nasilju baziranom na rodu i zdravim odnosima može imati pozitivan uticaj na smanjenje nasilja u porodici i druge oblike nasilja nad ženama. Programom edukacije se može doprineti:

  • Povećanju svesti o pravima žena i njihovoj jednakosti.
  • Razvijanju empatije i poštovanja prema drugima.
  • Identifikovanju i razbijanju štetnih stereotipa i normi nasilja.
  • Razvijanju konstruktivnih načina za rešavanje konflikata.

Iako ne postoji čarobno rešenje, kombinacija preventivnih mera, intervencija i kaznenog progona, uz podršku obrazovanog i osvešćenog društva, predstavlja realnu nadu za suzbijanje femicida.

Ako vam je potrebna pomoć ili informacije o femicidu ili nasilju nad ženama u Srbiji, možete kontaktirati sledeće organizacije:


Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *