Iako je pravopis vrlo jasan kada je u pitanju pravilno pisanje naziva praznika, neretko se javlja nedoumica oko toga kako se piše Badnje veče, odnosno kako se pravilno piše Badnji dan.Pročitaj više

Pravopisna pravila se uče u osnovnoj školi i to svi znamo. Međutim, kako vreme odmiče, mnogi od nas zaboravljaju kako se piše pravilno koja reč, pa nam onda jedino preostaje ili da uzmemo „Pravopis“ u ruke ili da pretražujemo internet…Pročitaj više

Bogatstvo srpskog jezika je neprikosnoveno. Ako ste sa njime upoznati, naravno. Međutim, na veliku žalost ljubitelja srpskog jezika, posebno u novije vreme je sve manji broj ljudi koji ne poznaju osnove gramatike, ali i pravopisa.Pročitaj više

Jedna od vrlo čestih jezičkih nedoumica je vezana za glasovnu promenu koja je poznata kao jednačenje suglasnika po zvučnosti. A najčešće se postavlja pitanje kada P prelazi u B, mada se ta glasovna promena odnosi i na još šest zvučnih suglasnika.Pročitaj više

Jedna od brojnih jezičkih nedoumica jeste vezana i za pravilno pisanje predloga za vreme kada. Zato i nije začuđujuće što se mnogi pitaju i kako se piše kada ili kad?Pročitaj više

pomoćni glagoli u srpskom jeziku

Iako je sticanje znanja iz oblasti gramatike srpskog jezika predviđeno za niže razrede osnovne škole, vrlo često se događa da čak i odrasli ljudi imaju određene jezičke nedoumice vezano za pravilno korišćenje određenih oblika.Pročitaj više